SM-keskimatka H45B (30/08/2020) SM-keskimatka H45B (30/08/2020)